UX là gì? (Phần 2)

Ở phần trước, chúng ta đã hiểu về UX và công việc của người thiết kế UX một cách trừu tượng. Phần này sẽ nói kỹ hơn về UX cho các sản phẩm công nghệ thông tin: website, web apps, ecommerce, ứng dụng mobile… và đặt ra nền tảng cho các bài sau trong series về UX căn bản.

rgb_creative_ux_design_01

[quote]Thế nào là một trải nghiệm tốt?[/quote]

Một trải nghiệm người dùng được tạo nên bởi rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng cuối cùng để đánh giá được trải nghiệm đó có tốt hay không thì phải dựa vào hai tiêu chí:

1) Người dùng có thể làm việc mình muốn một cách hiệu quả.

Những việc người dùng phải lảm (có thể là mua hàng, đăng ký, đăng thông tin, tìm thông tin, etc.) có rõ ràng không? Những việc đó thường tốn bao nhiêu thời gian? Tỉ lệ bao nhiêu người hoàn thành việc đó? Cần qua bao nhiêu tap hay click? Những chức năng mới có dễ hiểu và dễ ghi nhớ không?

2) Người dùng cảm thấy hài lòng về trải nghiệm.

Hiệu quả chỉ là một phần của bức tranh về trải nghiệm. Ngoài hiệu quả và usability, mọi trải nghiệm đều tạo nên một cảm xúc gì đó cho người dùng. Những cảm xúc tốt có thể là vui khi có thể hoàn thành công việc nhanh chóng hoặc tự tin vì những người dùng khác thích profile hay sản phẩm của mình. Những cảm xúc không tốt có thể là sự bực mình vì không biết phải click vào gì, đi đâu tiếp theo hay sự thờ ơ vì không có tiến độ hay thay đổi nào.

[quote]Thiết kế UX trong công nghệ thông tin[/quote]

Tuy khái niệm về trải nghiệm người dùng đã luôn luôn tồn tại ở rất nhiều nơi, khi UX và UX Design trở thành một lĩnh vực chính thức trong công nghệ thông tin, cụm từ này dùng để chỉ một quá trình và cách tư duy để nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Quá trình này bao gồm những bước lớn:

– Nghiên cứu để hiểu được người dùng
– Đưa ra ý tưởng và giải pháp có thể thương mại hoá để giải quyết vấn đề của người dùng
– Thiết kế giải pháp này
– Đưa giải pháp này vào thực tế rồi quan sát đo lường độ hiệu quả
– Cải thiện sản phẩm dựa trên sự quan sát và đo lường đó

 

Xem lại:  UX là gì? – Phần 1

 

Nguồn: Cát Thư Nguyễn / UXD.vn