Việt Nam Typo – Alphabet Project

RGB  xin giới thiệu đến bạn dự án Việt Nam Typo – Alphabet Project, bao gồm 29 chữ cái mang trong mình những danh lam thắng cảnh đặc trưng Việt Nam được thực hiện bởi Lưu Trọng Nhân (Hopo).

Vì yêu thích ý tưởng của Rigved Sathe và Payal Jagwani trong project Around the World With Type, Nhân đã viết thư xin phép được thực hiện ý tưởng này với đất nước Việt Nam của mình.

Bộ ảnh được xem như một cuốn cẩm nang du lịch để giới thiệu cho người đam mê du lịch ở Việt Nam và cả thế giới một đất nước Việt Nam xinh đẹp như thế nào.

Cùng RGB xem qua bộ ảnh thú vị này nha:

rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_01rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_02rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_03rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_04rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_05rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_06 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_07 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_08rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_09 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_10 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_11 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_12 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_13 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_14 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_15 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_16 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_17 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_18 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_19 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_20 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_21 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_22 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_23 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_24 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_25 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_26 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_27 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_28 rgb.vn_29-chu-cai-canh-dep-vietnam_29

Bạn có thể xem với độ phân giải cao hơn ở đây:
https://www.behance.net/gallery/29250393/VitNam-Typo-Alphabet-Project
Typeface được dùng là : Iciel Gotham, được Việt hóa bởi bạn Impérissable Ciel

Nguồn: facebook Lưu Trọng Nhân | Ban biên tập RGB.vn