50 website mang phong cách Retro và Vintage

Ngày hôm nay, RGB sẽ tiếp nguồn cảm hứng thiết kế cho bạn. Mỗi ngày sẽ là một cảm hứng thiết kế theo các chủ đề cụ thể hơn như web, photograph, manipulation, v..v…. . Giúp bạn dễ dàng tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới mà mình quan tâm.

———————————————————————

[Web inspiration] 50 website mang phong cách Retro và Vintage

Nếu là một tính đồ của phong cách cổ điển thì chắc chắn bạn không thể bỏ qua các mẫu website mang đậm chất Retro và Vintage dưới đây.

 

Eighty Two Design

retrosites31

targetscope

retrosites01

singularityconcepts.com

retrosites02

fortyseven media

retrosites03

thigpendesigns.com

retrosites04

icblind.com

retrosites05

edgewater

retrosites06

WebDesigner.ro

retrosites07

Level 2 Design

retrosites08

Custom Design

retrosites09

Kretivia, New Media Production

retrosites10

Big Rig Design

retrosites11

THUNDERfuel

retrosites12

Thrush

retrosites13

mediaBOOM

retrosites14

Radio – The New York Moon

retrosites15

fivecentstand.com

retrosites16

LATAKA

retrosites17

Ali Felski

retrosites18

The Dollar Dreadful

retrosites19

phizz.biz

retrosites20

Style 4 you

retrosites21

Mister-Aero

retrosites22

iso50

retrosites23

Tricycle Terror

retrosites24

sensisoft.com

retrosites25

Small Stone re-cordings

retrosites26

prahba.com

retrosites27

tomatic

retrosites28

Visit Cascadia

retrosites29

Tennessee

retrosites30

jacksonfish.com

retrosites32

Carrozzeria Verga

retrosites33

the Retrovert

retrosites34

Sauro Motel

retrosites35

Antique Piano Shop

retrosites36

painisgood.com

retrosites37

Eric Henning Magic

retrosites38

The Wayward Irregular

retrosites39

flatwoodsfolkart.com

retrosites40

Brocante Boutique

retrosites41

Buy Vintage Clothing

retrosites42

Farinella

retrosites43

What’s your Problem?

retrosites44

Hipstery

retrosites45

readymadedesigns.co.uk

retrosites46

Team Fannypack

retrosites47

thisbythem.com

retrosites48

huxleyprairiefest.com

retrosites49

bullet

retrosites50

 

Sưu tầm và biên tập: Huy Hùng / RGB.VN