30 bức ảnh có phối cảnh sắp đặt độc đáo

Có rất nhiều điều thú vị trong nghệ thuật Nhiếp Ảnh, và một trong số chúng có 1 kỹ thuật được gọi là sắp đặt phối cảnh.

Ở kỹ thuật này, ảo giác từ việc sắp xếp các chủ thể của bức ảnh đã thật sự đánh lừa mắt người xem. Nó kết nối các đối tượng lại với nhau và làm tăng hiệu quả hài hước cho bức ảnh. Bài viết mà RGB giới thiệu ngày hôm nay là cách thể hiện trực quan nhất của những gì gọi là “Nhiếp Ảnh sáng tạo”, chắc chắc nó sẽ khai phá trí tưởng tượng phong phú trong bạn, bạn thậm chí có thể tạo ra những kiểu ảnh sáng tạo độc đáo của riêng bạn sau khi theo dõi bài viết này. Cùng thưởng thức nào!

 

Realwann the Giant

Remarkable Forced Perspective Photo
Image: realwann
Source

The Forced Perspective

Applauded Forced Perspective Photo
Image: twin-colour
Source

Forced Perspective Photo

Realistically Taken Forced Perspective Photo
Image: emms15
Source

Little Push

So Amazing Forced Perspective Photo
Image: Chaval Brasil
Source

Honey, I Shrunk the Kids

Exquisitely Taken Forced Perspective Photo
Image: Remek T
Source

Perspective

 So Inspiring Forced Perspective Photo
Image: twiga269
Source

Kicking the Barn Down

Really Meaningful Forced Perspective Photo
Image: jlbaynard
Source

Resting in Downtown Tampa

Engaging Forced Perspective Photo
Image: jlbaynard
Source

Forced Perspective

Seemingly Real Forced Perspective Photo
By: Rockin’ Rob
Source

Johnny Gets a Handle on a Windmill

Deceiving Forced Perspective Photo
Image: J/G
Source

Hangman!

Indeed Delightful Forced Perspective Photo
Image: mtsonic
Source

Blowing in the Wind

Tricky Forced Perspective Photo
Image: Jeppe Olsen
Source

Forced Perspective

Funny Forced Perspective Photo
Image: creative-genius87
Source

Balanced

Adorable Forced Perspective Photo
Image: foofoothefreak
Source

Big Lick

Conceptualized Forced Perspective Photo
Image: foofoothefreak
Source

Stacked

Nice Forced Perspective Photo
Image: foofoothefreak
Source

Zen Perspective

 Cool Forced Perspective PhotoImage: twiga269
Source

Kissing The Marine Life

Really Nice Forced Perspective Photo
Image: jlbaynard
Source

Captivating

Magnificently Conceptualized Forced Perspective Photo
Image: foofoothefreak
Source

Caught You!

Lively Forced Perspective Photo
Image: foofoothefreak
Source

On My Head

Undeniably Cool Forced Perspective Photo
Image: foofoothefreak
Source

Tiny Dancer

Unbelievably Conceptualized Forced Perspective Photo
Image: foofoothefreak
Source

Toy Pier

Appealing Forced Perspective Photo
Image: catawampusmind
Source

Catching the Sun

Thoughtful Forced Perspective Photo
Image: nhoizey
Source

Forced Perspective

Really Tiny Forced Perspective Photo
Image: procedure1
Source

The Tree of Life

Indeed Astounding Forced Perspective Photo
Image: twin-colour
Source

The Climb

Awesome Forced Perspective Photo
Image: twin-colour
Source

Looking Far Away

Really Touching Forced Perspective Photo
Image: twin-colour
Source

Out of Reach

Soaring Up High Forced Perspective Photo
Image: twin-colour
Source

Forced Perspective

Full of Emotions Forced Perspective Photo
Image: servilonus
Source