34 mẫu thiết kế bao bì hoàn hảo

Thật ra thì một thiết kế sản phẩm hoàn hảo cũng chỉ mang tính chất khách quan mà thôi. Với một số người, hoàn hảo đối với họ là chức năng của nó đáp ứng được nhu cầu sử dụng, một số khác thì cho rằng phải đẹp về mặt thị giác. Vì vậy, RGB muốn giới thiệu với các bạn 34 mẫu thiết kế dưới đây là sự phối hợp thiết kế hoàn hảo giữa chức năng và hình ảnh cho sản phẩm, cùng tham khảo nhé!

 

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-01

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-02

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-03

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-04

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-05

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-06

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-07

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-08

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-09

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-10

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-11

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-12

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-13

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-14

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-15

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-16

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-17

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-18

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-19

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-20

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-21

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-22

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-23

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-24

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-25

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-26

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-27

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-28

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-29

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-30

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-31

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-32

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-33

rgb_34-mau-thiet-ke-bao-bi-hoan-hao-34

 

 Ban biên tập RGB | Biên tập: Mir Hippy | Nguồn: theo Ultralinx