Những “từ vựng” mới trong thời hiện đại – phần 2

Tiếp theo phần trước, hôm nay RGB sẽ giới thiệu tiếp với các bạn những “từ vựng” mới. Xu hướng ghép từ này khiến vốn từ thêm phong phú bởi xã hội hiện đại đang thay đổi và phát triển theo từng ngày, do đó những định nghĩa mới này được ra đời. Nào cùng RGB tham khảo những hình ảnh typography rất thú vị dưới đây nhé!

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-01

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-02

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-03

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-04

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-05

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-06

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-07

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-08

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-09

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-10

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-11

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-12

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-13

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-14

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-15 rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-16

rgb_nhung-tu-vung-moi-trong-thoi-hien-dai-phan-2-17

 Ban biên tập RGB | Biên tập: Mir Hippy | Nguồn: theo Ultralinx