50 bộ nhận diện thương hiệu tạo cảm hứng

Không gì có thể thay thế cho những sản phẩm in ấn được. Cho dù các trang web có phát triển như thế nào, thì những sản phẩm in ấn vẫn luôn là một phần quan trọng của tổng thể bộ nhận diện thương hiệu. Vì vậy, RGB muốn giới thiệu đến độc giả bộ sưu tập những dự án nhận diện và truyền cảm hứng thương hiệu trong bài viết dưới đây (có đính kèm link Behance). Các tác phẩm được bố trí ngắn gọn trong một layout, thường bao gồm các vật dụng đặc trưng để làm nổi bật rõ hơn chủ đề hay phong cách của tác phẩm thiết kế.

FAST EDDIE’S BARBER SHOP

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-gay-cam-hung_01

LA FORMA SAPORITA

gb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-gay-cam-hung_02

28 HONGKONG STREET

gb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-gay-cam-hung_03

THE SULTAN

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-gay-cam-hung_04

THE HAIR TAILOR

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-gay-cam-hung_05

GLASSWEAR INDUSTRIES

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-gay-cam-hung_06

PACT

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_06

IJUP2012

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_08

THE POOL

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_09

WHAT IF YOU HIRE AREK

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_10

MANOR STUDIO

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_11

OLESYA KURULYUK

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_12

MAREINER HOLZ

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_13

DESKIDEA

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_14

FIRM BARBERSHOP

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_15LAMON LUTHER

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_16

ADAM & EVE LAW FIRM

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_17HILARY’S

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_18

KEMPELI

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_19AB REVISION

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_20

R J SCOTT

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_21

TOM SOLO INTERNATIONAL PHOTOGRAPHER

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_22

TRADITIONAL CHINA MEDICINE

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_23 BACK BAY

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_24

E1337

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_25 ESTÚDIO VII

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_26

PASSPORT

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_27

ZITO’S SANDWICH SHOPPE

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_28

CHEN ZHI LIANG

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_29

SHOVEL & BELL

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_30

ACRE

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_31 CANTINE GARRONE

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_32

BONS DESIGN STUDIO

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_33

NOEEKO

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_34

GREBBAN

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_35FF&F

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_36 STUDIO CREOSOUL

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_37

MUSEUM OF WOODEN ARTS

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_38

ACESSO PERSONAL TRAVEL

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_39

QC PRODUCTIONS

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_40

AGROVIDA

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_41

FILTHYMEDIA

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_42

ROYAL EVENTS

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_43

SALES DESK POLEN

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_44

PASSEZ GO

rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_45

CAITLIN WORKMAN

 rgb.vn_50-bo-nhan-dien-thuong-hieu-tao-cam-hung_46

Bài viết đã được đăng trên tạp chí GAM7  kỳ 006, chủ đề “Thương hiệu”.

Nguồn: blog.spoongraphics.co.uk | Việt hóa bởi: Trang Đài | Ban biên tập RGB.vn