50 Ví dụ về Typhography đáng chú ý #2

Typography là thể loại nghệ thuật vô cùng sáng tạo. Typo có ở mọi nơi, trên những cái card mà bạn nhận được, bìa sách, poster, báo chí, tạp chí và rất rất nhiều trong lĩnh vực in ấn. Đích đến của Typography là đơn giản nó, phải rõ ràng trong ngôn ngữ giao tiếp và cách thể hiện trong trực quan một cách hiệu quả. Để đến gần hơn với nó, RGB.vn giới thiệu và gom nhặt những ví dụ đem lại cảm hứng cho bạn. Kéo chuột và check thử nào! Hy vọng sẽ đem lại cho bạn nhiều ý tưởng mới trong công việc và niềm đam mê…

RGB.vn tổng hợp

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!