51 Portfolio xuất sắc nhất Behance Reviews Hanoi 2015_Phần cuối

Vậy là sự kiện BEHANCE PORTFOLIO REVIEWS HANOI 2015 với nhiều hoạt động ấn tượng và khoảnh khắc đáng nhớ trong hai ngày 16, 17/5 vừa qua đã kết thúc. Dưới đây là 51 Portfolio xuất sắc nhất của Behance Reviews Hanoi năm 2015. Hãy cùng RGB review lại nhé!

[quote]PHẦN 6: INTERIOR DESIGN[/quote]

Vo Minh Phung

Võ Minh Phụng

hung loopie

Nguyễn Mạnh HùngWeb

Nguyễn Mạnh Hùng

[quote]Khách mời: PHOTOGRAPHY[/quote]

Photography - Khách mời - Đẹp Magazine

Đẹp Magazine

Photography - Khách mời - Tâm Bùi

Tâm Bùi

Photography - Khách mời - Zg Fairy Land

Zg Fairy Land

Behance Reviews Hanoi | Rio Creative | RGB.vn