Aldo Crusher và những thành phố đầy màu sắc

Là một illustrator tại Mexico, Aldo Crusher đã tạo nên những tác phẩm minh họa đầy màu sắc về các thành phố nổi tiếng trên thế giới. Chúng ta thường nghĩ rằng rất khó để minh họa những gì đó phức tạp, nhưng với Aldo Crusher thì không, anh đã sử dụng những hình khối đơn giản để sắp xếp, phân chia hợp lý để tạo nên những thành phố đầy màu sắc mà không mất đi nét đặc trưng của chúng. Nào hãy cùng RGB xem qua các tác phẩm này nhé.

RGB_vn_Aldo Crusher#1

RGB_vn_Aldo Crusher#2

RGB_vn_Aldo Crusher#3

RGB_vn_Aldo Crusher#4

RGB_vn_Aldo Crusher#5

RGB_vn_Aldo Crusher#6

RGB_vn_Aldo Crusher#7

RGB_vn_Aldo Crusher#8

RGB_vn_Aldo Crusher#9

RGB_vn_Aldo Crusher#10

 

RGB sưu tầm | Biên tập: Tuấn Aries