Bản đồ 3D đầy tượng hình của mật độ dân số thế giới

Rayshader là một phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi Tiến sĩ vật lý Tyler Morgan-Wall của trường Đại học Johns-Hopkins nổi tiếng của Mỹ, cho phép thiết kế các bản đồ 3D với độ chính xác cao. Bất chấp sự phức tạp của phần mềm, có khá nhiều người dùng đã bị thu hút bởi khả năng của nó, trong đó có nhà nghiên cứu Terence Fosstodon. Nhờ công cụ này, anh đã kiến tạo ra những hình ảnh minh họa vô cùng rõ nét về mật độ dân số của một số nước châu Âu và thế giới nhằm thể hiện sự đa dạng về văn hóa, chính trị và xã hội.

Mời bạn chiêm ngưỡng các kết quả vô cùng ấn tượng, mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới đầy tượng hình về dân số của thế giới dưới đây.

Ảnh: Terence Fosstodon