Cảm hứng Packaging #08: Self-Watering Herbs

Cảm hứng Packaging #08 hôm nay sẽ mang đến cho các bạn ý tưởng bao bì bảo vệ cây xanh rất thú vị và sáng tạo. Nào hãy cùng RGB xem qua nhé.

Designer: Duncan K. Anderson

School: Lahti Institute of Design

Type of work: Student Projec

t Country: Finland – See more

rgb.vn_camhungpackaging8_01

rgb.vn_camhungpackaging8_02

rgb.vn_camhungpackaging8_03

rgb.vn_camhungpackaging8_04

rgb.vn_camhungpackaging8_05

rgb.vn_camhungpackaging8_06

rgb.vn_camhungpackaging8_07

rgb.vn_camhungpackaging8_08

rgb.vn_camhungpackaging8_09

rgb.vn_camhungpackaging8_10

rgb.vn_camhungpackaging8_11

rgb.vn_camhungpackaging8_12

rgb.vn_camhungpackaging8_13

 

Nguồn: Packagingoftheworld – Ban biên tập: RGB