Cảm hứng Packaging #10: MO’MEN

Xin chào, chuyên mục cảm hứng Packaging hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn bộ thiết kế bao bì bánh mì kèm với hình ảnh minh hoạ cực dễ thương. Cùng RGB xem bài viết dưới đây nhé.

rgb.vn_camhungpackaging10_01

rgb.vn_camhungpackaging10_02

rgb.vn_camhungpackaging10_03

rgb.vn_camhungpackaging10_04

rgb.vn_camhungpackaging10_05

rgb.vn_camhungpackaging10_06

rgb.vn_camhungpackaging10_07

rgb.vn_camhungpackaging10_08

rgb.vn_camhungpackaging10_09

rgb.vn_camhungpackaging10_10

rgb.vn_camhungpackaging10_11

rgb.vn_camhungpackaging10_12

rgb.vn_camhungpackaging10_13

rgb.vn_camhungpackaging10_14

rgb.vn_camhungpackaging10_15

rgb.vn_camhungpackaging10_16

rgb.vn_camhungpackaging10_17

rgb.vn_camhungpackaging10_18

rgb.vn_camhungpackaging10_19

rgb.vn_camhungpackaging10_20

rgb.vn_camhungpackaging10_21

rgb.vn_camhungpackaging10_22

rgb.vn_camhungpackaging10_23

rgb.vn_camhungpackaging10_24

rgb.vn_camhungpackaging10_25

rgb.vn_camhungpackaging10_26

 

Nguồn: Behance.net – Ban biển tập RGB