Cảm hứng Packaging trong tuần

Để tiếp tục chuỗi cảm hứng, cùng khởi động cho những ngày đầu tuần, RGB xin mang lại đến cho các bạn những thiết kế tuyệt đẹp dành cho Packaging xuất sắc nhất trong tuần này! Nào hãy cùng chúng tôi ngắm qua những thiết kế này nhé!

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#0

1. Student: Creative Resume

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#1

2. Pepsi Launches New Craft Soda: Caleb’s Kola

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#2

3. Opinion: Branding is dead. Packaging is the new black.

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#3

4. The Six Mile Pencil

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#4

5. Student: Hexamine Pencils

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#5

6. Redberry

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#6

7. Bees Wrap

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#7

8. Vegamar Seleccion: Gourmet food & wine

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#8

9. Carrousel Mignon

RGB_Top 10 Packaging Projrel=

10. Hannah Bergen

RGB_Top 10 Packaging Projects & Articles#10

RGB sưu tầm | Biên tập: Tuấn Aries (Theo Thedieline)