Cảm hứng từ những chữ cái 3D của FOREAL STUDIO

Cùng RGB xem thêm một dự án về những chữ cái từ một Studio ở Đức. FOREAL là một studio sáng tạo được thành lập bởi Benjamin Simon và Dirk Schuster tập trung vào Illustration và Art Direction.

The Sculpted Alphabet là dự án thiết kế, tạo hình từ các chữ cái được xây dựng và thực hiện hoàn toàn bằng phần mềm Cinema 4D

(Click vào hình để xem kích thước lớn hơn)

A

B

CD

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ban Biên Tập RGB.vn | Nguồn: FOREAL

 

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!