Cảm hứng Typography: Chữ ở khắp nơi

Typography hiện diện xung quanh trong cuộc sống chúng ta. Nó được thể hiện không chỉ trên giấy mà còn trên các chất liệu khác, đa dạng về hình thức. Hãy cùng RGB xem qua nhé:

RGB.vn tổng hợp