Cảm hứng Typography: Dự án Daily Dishonesty

Lâu rồi RGB mới trở lại với loại bài cảm hứng typography, hôm nay RGB sẽ giới thiệu với các bạn 1 dự án mang tên Daily Dishonesty. Đây là một blog về hand-lettering do một designer nữ người Mỹ-Lauren Hom bắt đầu khi cô còn đang đi học. Nó là một sự kết hợp giữa typography, tính hài hước, copywriting, and illustration.

Bây giờ hãy cùng RGB thưởng thức một số tác phẩm trong dự án này nhé.


RGB.vn_Daily_Dishonesty_1.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_10.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_11.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_12.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_13.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_14.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_15.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_16.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_17.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_18.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_19.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_2.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_20.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_21.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_22.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_23.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_24.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_25.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_26.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_27.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_28.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_29.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_3.png

RGB.vn_Daily_Dishonesty_30.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_31.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_32.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_33.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_34.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_35.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_4.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_5.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_6.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_7.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_8.jpg

RGB.vn_Daily_Dishonesty_9.jpg

RGB.vn