Cảm hứng typography: dự án “Helvertica is my hero” của René Mambembé

Thứ Ba dành cho Typography. Hãy cùng RGB thưởng thức các tác phẩm trong dự án “Helvertica is my hero” của René Mambembé, một anh chàng sinh viên người Pháp chỉ mới 2o tuổi. Đây là một bảng chữ cái với sự kết hợp của typography, font Helvertica và các anh hùng nổi tiếng trên phim ảnh.


RGB.vn_a.jpg

RGB.vn_b.jpg

RGB.vn_c.jpg

RGB.vn_c2.jpg

RGB.vn_c3.jpg

RGB.vn_d.jpg

RGB.vn_e.jpg

RGB.vn_e2.jpg

RGB.vn_f.jpg

RGB.vn_f2.jpg

RGB.vn_g.jpg

RGB.vn_g2.jpg

RGB.vn_g3.jpg

RGB.vn_h.jpg

RGB.vn_h2.jpg

RGB.vn_i.jpg

RGB.vn_j.jpg

RGB.vn_j2.jpg

RGB.vn_k.jpg

RGB.vn_l.jpg

RGB.vn_l2.jpg

RGB.vn_m.jpg

RGB.vn_m2.jpg

RGB.vn_m3.jpg

RGB.vn_n.jpg

RGB.vn_o.jpg

RGB.vn_o2.jpg

RGB.vn_p.jpg

RGB.vn_q.jpg

RGB.vn_r.jpg

RGB.vn_r2.jpg

RGB.vn_s.jpg

RGB.vn_s2.jpg

RGB.vn_t.jpg

RGB.vn_t2.jpg

RGB.vn_u.jpg

RGB.vn_v.jpg

RGB.vn_v2.jpg

RGB.vn_w.jpg

RGB.vn_w2.jpg

RGB.vn_x.jpg

RGB.vn_y.jpg

RGB.vn_z.jpg

Ngoài ra, bạn có thể xem thêm các tác phẩm của René Mambembé tại đây.

RGB.vn