Cảm hứng Typography: Dự án The World in Alphabets của Thanh Xinh

Mặc dù hôm nay không phải là thứ 3, nhưng RGB lại muốn chia sẻ với các bạn một dự án typography rất thú vị của một designer người Việt. Lấy cảm hứng từ font Ultra Gotham để tạo ra 1 bộ font mới với những họa tiết. Một dự án mang tên The World in Alphabets, tất cả các ký tự đều được vẽ tay một cách kỹ lưỡng và sạch sẽ.

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_sketch_1.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_sketch_2.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_sketch_3.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_sketch_4.jpg
RGB.vn_The_World_in_Alphabets_sketch_5.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_sketch_6.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_sketch_7.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_sketch_8.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_sketch_9.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_COLOR.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_alphabet.jpg

Và bây giờ các bạn hãy cũng RGB xem các chữ cái trong dự án này nhé.


RGB.vn_The_World_in_Alphabets_A.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_B.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_C.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_D.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_E.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_F.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_G.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_H.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_J.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_K.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_L.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_M.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_N.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_O.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_P.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_Q.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_R.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_S.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_T.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_U.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_V.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_W.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_X.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_Y.jpg

RGB.vn_The_World_in_Alphabets_Z.jpg

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tác phẩm khác của bạn Thanh Xinh tại ĐÂY.

RGB.vn