Cảm hứng Typography: Dự án TypeFace từ Julien Poisson

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn xem một dự án Julien Poisson, một sinh viên graphic design tại Montreal, Canada. Dự án mang tên TypeFace, đây là một sự thể nghiệm giữa typographic và illustration, tạo nên một bộ font đặc biệt.

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_abc.jpg

Cùng RGB xem các các tác phẩm này nhé.


RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_a.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_b.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_c.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_d.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_e.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_f.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_g.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_h.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_i.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_j.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_k.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_l.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_m.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_n.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_o.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_p.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_q.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_r.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_s.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_t.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_u.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_v.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_w.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_x.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_y.jpg

RGB.vn_JulienPoisson_TypeFace_z.jpg

Các bạn có thể xem thêm các tác phẩm của Julien Poisson tại ĐÂY.

RGB.vn