Cảm hứng Typography từ Hilka Riba

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho cách bạn phong cách typography của 1 nhà thiết kế nữ người HungaryHilka Riba đã học typography tại Moholy-Nagy University of Art and Design ở Budapest.

Chúng ta hãy cùng xem các tác phẩm của cô ấy nhé.


RGB.vn_Appreciated.jpg

RGB.vn_Appreciated_1.jpg

RGB.vn_Bad_Hair_Day.jpg

RGB.vn_Bad_Hair_Day_1.jpg

RGB.vn_Dancing_Letters.jpg

RGB.vn_Dead_Words.jpg

RGB.vn_Dead_Words_1.jpg

RGB.vn_Doom_and_Gloom.jpg

RGB.vn_FontFront_Letter_v.jpg

RGB.vn_FontFront_Letter_v_1.jpg

RGB.vn_Highs_and_Lows_3D_typo.jpg

RGB.vn_Highs_and_Lows_3D_typo_1.jpg

RGB.vn_Jingle_Jangle.jpg

RGB.vn_Labyrinth.jpg

RGB.vn_Labyrinth_1.jpg

RGB.vn_Sweet_Stuff.png

RGB.vn_Sweet_Stuff_1.png

RGB.vn_Typochondria_7.jpg

RGB.vn_Typochondria_7_1.jpg

Ngoài ra các bạn có thể xem thêm các tác phẩm của Hilka Riba tại ĐÂY

RGB.vn