Cảm hứng Typography từ Jordan Metcalf

Jordan Metcalf là một designer tại  Cape Town, Nam Phi. Anh làm việc độc lập như một freelancer cũng như hợp tác với 3 designer khác lập thành nhóm có tên Only Today.

Anh ấy yêu thích typography, màu đen trắng, những thứ làm bằng gỗ và âm nhạc dân gian.

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn xem 1 số tác phẩm typo của anh.


RGB.vn_Jordan_Metcalf_25_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_22_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_26_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_24_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_21_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_23_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_19_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_17_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_18_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_20_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_16_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_14_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_11_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_13_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_15_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_12_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_8_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_9_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_7_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_10_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_6_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_5_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_1_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_4_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_2_.jpg

RGB.vn_Jordan_Metcalf_3_.jpg


Các bạn có thể xem thêm các tác phẩm khác của anh tại website Jordan Metcalf.

 

RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!