Cảm hứng Typography từ Peter Tarka

Hôm nay RGB sẽ mang đến các bạn một luồng cảm hứng typography mới từ một nhà thiết kế trẻ tuổi người Ba Lan. Anh tên là Peter Tarka, chỉ mới 20 tuổi và 4 năm kinh nghiệm, nhiều tác phẩm của anh đã được đăng trên các tạp chí nổi tiếng.

Chúng ta hãy xem các tác phẩm của anh ấy nhé.


RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_10_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_11_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_12_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_13_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_1_.jpg

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_2_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_3_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_4_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_5_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_6_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_7_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_8_.png

RGB.vn_Typo_by_Peter_Tarka_9_.png

Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm những tác phẩm khác của Peter Tarka tại ĐÂY.

RGB.vn