Diện mạo mới của Diet Coke

Tiếp sau nhiều giải thưởng về thiết kế mới bao bì (repackaging)  của Coca-Cola, Turner Duckworth đã mang lại  một cái nhìn hoàn toàn mới cho sản phẩm Diet Coke dựa trên những mảng cắt của logo này. Cùng RGB.vn xem những thiết kế mới này và biết đâu bạn sẽ có thêm cảm hứng để thiết kế lại hình ảnh bao bì cho các sản phẩm nổi tiếng khác.

Bao bì mới  này sử dụng hình ảnh một phần cắt của logo và bọc xung quanh lon. Khi đặt 2 sản phẩm gần với nhau, chữ OK sẽ được hiện ra.


Nếu thích thú và quan tâm đến các thiết kế bao bì thì bạn nên xem thêm các sản phẩm của designer Turner Duckworth tại đây.

RGB.vn