“Do Your Best” – Bộ lịch 2012 cảm hứng từ Olympic

Cùng thưởng thức bộ lịch 2012 đầy ấn tượng của Telenor, được lấy cảm hứng từ Olympic game, mỗi tháng đại diện cho một môn thể thao và một tính cách đặc trưng của con người.

Giám đốc sáng tạo: Mane Radmanovic
Copywriter: Jordan Cvetanovic
Illustration Artist: Monika LangNebojsa Cvetkovic, BECHA
Tìm hiểu nhiều hơn về bộ lịch này: TELENOR CALENDAR 2012

 

Sport: Rowing
Characteristic: Pride

 

Sport: Wrestling
Characteristic: Strength

 

Sport: Table tennis
Characteristic: Motivation

 

Sport: Swimming
Characteristic: Fight

 

Sport: Volleyball
Characteristic: Persistence

 

Not approved
Sport: Waterpolo
Characteristic: Vulnerability

Theo Behance