“Emotion Is Motion” Graphic Design, Digital Art, Photo

Bộ ảnh mang tên Emotion Is Motion của tác giả Billelis, là một nhà thiết kế quảng cáo các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số cho khách hàng và được đánh giá cao trong làng Quảng cáo truyền thông.