Getty Images và Shutterstock cấm đăng tải nội dung do AI tạo ra trên nền tảng của mình

Tác phẩm Théâtre D’opéra Spatial, tạo ra bằng chương trình AI của Jason Allen

Sau nhiều cuộc phản đối các tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đến từ các nghệ sĩ thị giác, nay đến lượt các trang web lưu trữ hình ảnh nổi tiếng như Getty Images và Shutterstock cũng cấm đăng tải các tác phẩm do AI tạo trên nền tảng của mình, với lý do “các vấn đề về quyền sử dụng chưa được giải quyết” có thể vi phạm luật bản quyền hiện hành.

Ngoài ra, các nền tảng này cũng bắt đầu xóa các hình ảnh do AI tạo ra hiện có, chẳng hạn như những hình ảnh được “sáng tác” bởi các chương trình AI phổ biến như DALL-E 2, Midjourney và Stable Diffusion.

Phát biểu với CNET, Giám đốc điều hành Getty Images Craig Peters nói rằng việc tạm dừng những nội dung như vậy “sẽ là một nỗ lực không ngừng”. Các ảnh trong thư viện của nền tảng này yêu cầu bản cam kết sử dụng hình ảnh, nhượng quyền tài sản và bản phát hành sinh trắc học cho các thực thể có trong ảnh mà các tác phẩm do AI tạo ra không có.

Hầu hết các tác phẩm được tạo ra bởi các chương trình AI đều được lấy mẫu từ các hình ảnh khác trên mạng, có thể có hoặc có thể không có bản quyền, do đó gây khó khăn cho các trang web như Getty Images và Shutterstock trong việc đảm bảo tác quyền.

Theo: DesignTAXI

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!