Cảm hứng Video tuyệt vời cho Giáng sinh

“It feels so good
It feels so good
To give a present to someone you love..”

Đó là thông điệp trong một video đầy cảm hứng của Giáng Sinh mà RGB muốn gởi tới cho các bạn designers sáng tạo, năng động trong mùa Giáng Sinh năm nay. Hãy bung cửa sổ để nhìn ngắm những chuyển động tuyệt vời và đem không khí giáng sinh vào với những cảm hứng của bạn tuần này nhé.

[tentblogger-vimeo 33952163]

[tentblogger-vimeo 32773379]

[tentblogger-vimeo 19183147]

[tentblogger-vimeo 18027632]

[tentblogger-youtube cD5qpyggZ04]

[tentblogger-vimeo 7916770]

[tentblogger-vimeo 17521609]

[tentblogger-vimeo 7970050]

[tentblogger-vimeo 8329710]