KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #41

Thời gian trôi thật nhanh và một tuần mới lại bắt đầu, chuyên mục KNCH mang lại cho các bạn nguồn năng lượng mới vào mỗi sáng thứ hai, nắm bắt được những designer/ artist trên thế giới đã làm được gì…và chúng ta còn ngại chi, “chiến đấu” tới bến đi các bạn!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[vimeo]http://vimeo.com/99380671[/vimeo]

No Entry Design

RGB.vn_Playa Game - xoana herrera

Playa Game – xoana herrera

RGB.vn_Going HOME - Tatsuro Kiuchi

Going HOME – Tatsuro Kiuchi

RGB.vn_Summer15 - Katri Valkamo

Summer15 – Katri Valkamo

RGB.vn_The Steadfast Tin Soldier - Pop up Book - Tờ Râm Anh & Pi Nguyen

The Steadfast Tin Soldier – Pop up Book – Tờ Râm Anh & Pi Nguyen

RGB.vn_Botanica - Natalia Tyulkina

Botanica – Natalia Tyulkina

RGB.vn_Book covers (various) - Bobby Evans

Book covers (various) – Bobby Evans

RGB.vn_florem grypem Latin - George Redreev

florem grypem Latin – George Redreev

RGB.vn_RE-VISUAL IDENTITY - Erques Torres

RE-VISUAL IDENTITY – Erques Torres

RGB.vn_Gran Mercado - Estudio Altillo

Gran Mercado – Estudio Altillo

RGB.vn_Sketch Illustration - Xuan Le

Sketch Illustration – Xuan Le

RGB.vn_Memodarium - Mario De Meyer

Memodarium – Mario De Meyer

RGB biên tập