KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #42

Yeah, cảm hứng sáng tạo từ các artist/desginer trên khắp hành tinh mang đến cho các! Nhâm nhi tách trà và nạp năng lượng cùng RGB nhé.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

Remy Boiré – Made By You – Converse

RGB.vn_M&N - xoana herrera&Esteban Esquivo

M&N – xoana herrera&Esteban Esquivo

RGB.vn_Rabbit Kabuki - Sithzam

Rabbit Kabuki – SithzamRGB.vn_Subisú - Futura —

Subisú – Futura —

RGB.vn_Jaws - Bartosz Kosowski

Jaws – Bartosz Kosowski

RGB.vn_Afternoon tea - wupéng

Afternoon tea – wupéng

RGB.vn_Annamite - Phung Quang Nguyen & Kaa Illustration

Annamite – Phung Quang Nguyen & Kaa Illustration

RGB.vn_DIY feather bookmarks - kim anh doan

DIY feather bookmarks – kim anh doan

RGB.vn_Green Illusion - Luongdoo

Early bird hunters – Moon Chanpil

RGB.vn_Green Illsion - Luongdoo

Green Illusion – Luongdoo

Matter of life - ben bauchau

Matter of life – ben bauchau

RGB.vn_Childhood - Anya Desnitskaya

Childhood – Anya Desnitskaya

RGB.vn_Dream of water - Hamong

Dream of water – Hamong

RGB biên tập