KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #65

Tuần này, cùng RGB dạo một vòng các tác phẩm của artist/designer miền Trung Âu và Nam Mỹ nhé. Chắc hẳn bạn sẽ tràn đầy năng lượng và nhấn nút “Follow” ngay đấy!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[vimeo]http://vimeo.com/133026127[/vimeo]

Rosatom: Atomic energy by Alexander Tumanov

Burnt Toast Creative

Illos by Burnt Toast Creative

Nowhere in Particular II by Matthias Heiderich

Nowhere in Particular II by Matthias Heiderich

MENÜ 2 by Eszter Laki & Balazs Glodi

MENÜ 2 by Eszter Laki & Balazs Glodi

Hanhwa 63 City by HONGKOON .

Hanhwa 63 City by HONGKOON .

No thing by Daphne Christoforou

No thing by Daphne Christoforou

OkCupid - Courtship Traditions by Daniel Shaffer _1

OkCupid – Courtship Traditions by Daniel Shaffer _1

OkCupid - Courtship Traditions by Daniel Shaffer

OkCupid – Courtship Traditions by Daniel Shaffer

Paper sculpture - Promotional posters by ANDRES CALDERON

Paper sculpture – Promotional posters by ANDRES CALDERON

GREEN LABORATORIUM by Eszter LakiGREEN LABORATORIUM by Eszter Laki

Franco by Futura —

Franco by Futura —

icons

Icons by Nick Kumbari for Leavingstone

Day after V-day by Rocketboy Studio & Igor Kozak & Aga Kozak

Day after V-day by Rocketboy Studio & Igor Kozak & Aga Kozak

BAFTA 2016 Best Film posters by Levente Szabó

BAFTA 2016 Best Film posters by Levente Szabó

LEAP! by Aaron Meshon

LEAP! by Aaron Meshon

dots-the-movie (1)

Dots. The Movie! by Mark Pearson

Artistic travel journal around Vietnam by Jota Schneider & Jota Schneider

Artistic travel journal around Vietnam by Jota Schneider & Jota Schneider

AFRO FUSION FESTIVAL by Cynthia Alonso

AFRO FUSION FESTIVAL by Cynthia Alonso

RGB biên tập