KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #85

Cảm hứng dành cho các bạn đây. Chúc một tuần chiến đấu “ngon lành” nhé!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

Baku magazine illustrations

Baku magazine illustrations by Telegramme Paper Co.

NY Times Illos

NY Times Illos by Jun Cen

Florals for Rami Kadi

Florals for Rami Kadi by Aitch

Resonance

Resonance by Lucas Wakamatsu

Terra de Flora

Terra de Flora by Parámetro Studio

SHOP

SHOP by MUTI

Nature Morte

Nature Morte by David Pocull

Vita

Vita by Jacopo Rosati

Impossible Bottles 2

Impossible Bottles 2 by Rafael Varona

Shake Up

Shake Up by Futura .

Processed with VSCO with a8 preset

ABCO by Oddds The New Anthropology

Abe & Sara Sunglass Box

Abe & Sara Sunglass Box

Adobe illustrations

Adobe illustrations by Steve Scott

RGB biên tập