Kiến trúc Beirut đẹp nên thơ qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia Serge Najjar

Được xem là “Paris của Trung Đông”, người Libăng xem Beirut là một “thành phố không bao giờ chết”, dù đã trải qua 5.000 năm lịch sử với hàng trăm lần bị tàn phá. Nhà nhiếp ảnh Serge Najjar đã ghi lại những bức ảnh tuyệt vời của vùng đất này với một góc nhìn rất khác. Thông qua những bức ảnh của mình, Serge Najjar đưa người xem vào một thế giới bị “treo lơ lửng”, một thế giới của sự cô đơn nhưng tươi sáng và nên thơ lạ lùng. Ở đây, các kiến trúc dường như trở thành những hoa văn trang trí khổng lồ.

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_01

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_02

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_03

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_04

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_06

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_07

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_08

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_09

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_010

rgb_creative_ideas_design_photography_architecture_Serge_Najjar_012