Kiến trúc Scandinavian dưới góc máy của Nick Frank

Một dự án của nhiếp ảnh gia Nick Frank nhằm khám phá kiến trúc Bắc Âu và hình dáng bên ngoài của các tòa nhà. Sau đây, hãy cùng RGB tham quan một vòng về phong cách của các kiến trúc sư địa phương nơi đây nhé.

grb.vn_ShotbyNickFrank_01 grb.vn_ShotbyNickFrank_02

 

grb.vn_ShotbyNickFrank_03 grb.vn_ShotbyNickFrank_04 grb.vn_ShotbyNickFrank_05 grb.vn_ShotbyNickFrank_06 grb.vn_ShotbyNickFrank_07 grb.vn_ShotbyNickFrank_08 grb.vn_ShotbyNickFrank_09 grb.vn_ShotbyNickFrank_10 grb.vn_ShotbyNickFrank_11 grb.vn_ShotbyNickFrank_12 grb.vn_ShotbyNickFrank_13 grb.vn_ShotbyNickFrank_14 grb.vn_ShotbyNickFrank_15 grb.vn_ShotbyNickFrank_16 grb.vn_ShotbyNickFrank_17 grb.vn_ShotbyNickFrank_18 grb.vn_ShotbyNickFrank_19 grb.vn_ShotbyNickFrank_20 grb.vn_ShotbyNickFrank_21
 Nguồn: fubiz.net |Ban biên tập RGB | ideas@rgb.vn