Kokemomo – Sự kết hợp tuyệt vời của văn hóa Đông Tây

Kokemomo là thương hiệu hư cấu về thức uống có cồn Sake của Nhật Bản kết hợp với Thụy Điển. Cái tên thương hiệu là Kokemomo, có nghĩa là Lingonberry (Cowbery) tại Nhật Bản.

Lingonberry là một loại quả bery tại Thụy Điển kết hợp với Sake Nhật Bản đã cho chúng tôi ý tưởng là gộp hai lá cờ của hai nước lại với nhau để tạo ra logo. Chúng tôi đã có cùng ý tưởng và cùng thực hiện ra nhiều phác thảo dựa vào màu sắc và hình dáng của lá cờ.

rgb.vn_camhungpackaging_01

 

rgb.vn_camhungpackaging_02

rgb.vn_camhungpackaging_03

rgb.vn_camhungpackaging_04

rgb.vn_camhungpackaging_05

rgb.vn_camhungpackaging_06

rgb.vn_camhungpackaging_07

rgb.vn_camhungpackaging_08

rgb.vn_camhungpackaging_09

rgb.vn_camhungpackaging_10

rgb.vn_camhungpackaging_11

 

Nguồn: Behance – Ban biên tập RGB