Minh họa ấn tượng Chuyện nhà Bông, Bờm, Bách bởi Wazza Pink

Một truyện ngắn với những hình ảnh minh họa đầy cảm xúc của Wazza Pink từ Hà Nội – Việt Nam về tình cảm gia đình và đời sống hằng ngày. Không có gì tuyệt vời hơn gia đình mình!

rgb_storyofbongbombach_01 rgb_storyofbongbombach_02 rgb_storyofbongbombach_03 rgb_storyofbongbombach_04 rgb_storyofbongbombach_05 rgb_storyofbongbombach_06 rgb_storyofbongbombach_07 rgb_storyofbongbombach_08 rgb_storyofbongbombach_09 rgb_storyofbongbombach_10 rgb_storyofbongbombach_11Theo Wazza Pink | Ban biên tập RGB.vn