Music Videos – Bùng nổ cùng vFX (P.1)

Ngày nay, các MV được đầu tư một cách kỹ lưỡng và hoành tráng hơn, nhằm đem đến cho khán giả không chi âm nhạc hay mà còn đẹp và nghệ thuật hơn. RGB xin giới thiệu với các bạn một số MV với nhiều cách thức thể hiện khác nhau, từ 2d, stop motion, cho tới 3d, vFX…..

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Qok9Ialei4c[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Q-WM-x__BOk#at=32[/youtube]

[vimeo]http://vimeo.com/52306302[/vimeo]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k0BWlvnBmIE&list=TL1ujYFt71qsY[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yzC4hFK5P3g&list=TLh1X4mUz_6RE[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Kk8eJh4i8Lo[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KH6ZwnqZ7Wo&list=PL15EBBC3899C5503A[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MU8B4XDI3Uw[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4S37SGxZSMc[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PVzljDmoPVs[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xoRrGsgohYE[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fPNhnhUphwM[/youtube]

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=63vqob-MljQ[/youtube]

RGB.vn tổng hợp

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!