Người đi bộ vác gạch xin băng qua đường – chiến dịch an toàn giao thông hài hước ở Vancouver, Canada

Người đi bộ vác gạch để xe ô tô giảm tốc độ mỗi khi băng qua đường, chiến dịch an toàn giao thông châm biếm ở Canada đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Để băng qua đường, người đi bộ ở Vancouver, Canada vác gạch để ô tô giảm tốc độ, tất nhiên những viên gạch này là đồ giả. Có tên gọi “Be Seen, Grab a Brick 🧱” – đây là một chiến dịch an toàn giao thông châm biếm, hài hước được sáng kiến bởi một nhóm có tên Vision Zero Vancouver, kêu gọi việc nâng cấp và thực thi cơ sở hạ tầng với mục tiêu giảm tử vong và thương tích do tai nạn giao thông xuống mức 0.

Nhóm chiến dịch đã lắp đặt các thùng “gạch” cao su xốp tại các lối băng qua đường ở Đảo Granville và West End. Biển báo hướng dẫn để người đi bộ “được nhìn thấy khi qua đường” bằng cách lấy một viên gạch, quan sát giao thông, vẫy tay chào các phương tiện và băng qua đường.

“Thông điệp thực sự ở đây là chúng ta phải xây dựng cơ sở hạ tầng điều tiết giao thông để giảm tốc độ ô tô và đảm bảo rằng mọi người có thể băng qua đường an toàn cho dù họ có phải vẫy tay chào thứ gì đó xung quanh hay không.” – Maloney, đại diện chiến dịch cho biết.

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!