Những lá bài sáng tạo trong CC Project

Dự án Creative Card.

Mục đích chính của dự án là tạo ra những thứ đáng kinh ngạc, đặc biệt và độc đáo. 54 nhà thiết kế kỹ thuật số sáng tạo và yêu cầu họ để nhận một lá bài và thiết kế nó theo một phong cách riêng của họ.

Các ấn phẩm sẽ được phát hành trong một ấn bản đúng hạn vào cuối tháng Tư.

 

Website: http://creativecards.cc/