Những tác phẩm ấn tượng của Martin Grohs

Martin Grohs, 24 tuổi, là 1 digital artist và là 1 designer hiện đang làm việc lại Leizipg, Đức. Những tác phẩm của anh ấy thực sự tạo cảm hứng mạnh mẽ cho chúng ra, đó là sự kết hợp ấm tượng giữa hình ảnh thật và không gian 3d đa chiều. Martin đã làm việc như 1 digital artist được 4 năm, và anh ấy đã từng xuất hiện trên rất nhiều tạp chí Photoshop và cũng là 1 phần của nhóm Intrinsic Nature Art.

Để tìm hiểu thêm về Martin các bạn có thể ghé thăm: martin-grohs.com

Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs


Digital Artwork by Martin Grohs