Những tác phẩm chụp ảnh chất lỏng ở tốc độ cao

Tôi thích Nghệ thuật chụp ảnh tốc độ cao, nó làm cho chúng ta có thể nắm bắt được trọn vẹn khoảnh khắc mà bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Nó chính là sự kết hợp tuyệt vời giữa kỹ thuật chính xác và nghệ thuật tự do.

Dưới đây là 1 bộ sưu tập ảnh tốc độ cao sử dụng nước hoặc chất lỏng, thật tuyệt vời để thưởng thức chúng!
Triple Impact 77/365 by Pink Sherbet Photography.
Injection Pt. 2 by 96dpi.
apple splash! by Paul Petruck.Balloon POP! by RyanLF.
Refreshing Orange Slice by Pink Sherbet Photography.
Wine tasting by _olasso.
liquid #2 by elunandy.
ghirlanda colore by antoninodattola.
Liquid Rose by Luxvich.
liquid by elunandy.
Splash 5 by deufre.
The Drink Of Life by Vermin Inc.
Frisbee by Luxvich.
Gold Splash by Luxvich.
Lime by Sesselja María.
project balloon - the flying water ball by arienzackary.