Những yếu tố cơ bản của một thiết kế

Công việc thiết kế ngoài việc truyền cảm hứng hay mang lại một ý tưởng tuyệt vời, nó còn liên quan tới việc hiểu các nguyên tắc cơ bản của một vấn đề. Xác định được các nguyên tắc này chính là cách mà chúng ta thành công trong việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Hãy cùng RGB theo dõi Infographic sau đây để khám phá các nguyên tắc cơ bản của một thiết kế!

quality-assurance-infographic

 

 Ban biên tập RGB.vn | Nguồn: Creativemarket.com
Dịch và biên tập: Minh Hoa RGB