The Great Empty – Bộ ảnh xúc động về Thế giới giữa đại dịch Corona

The Great Empty – bộ ảnh do The New York Times đã hợp tác với hàng chục nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của nhân loại trong đại dịch Coronovirus.