Vòng quanh thế giới qua những con chữ

“Bạn đã từng đặt chân đến những nơi này ?”

Cảm hứng nghệ thuật được Rigved Sathe và Payal Jagwani sáng tạo nên  cùng với những địa danh trên thế giới và “biến” chúng trở nên những tác phẩm rất “cool”. Xem ngay thôi nào!

3d083b28484863.55c2500fd7326 568c5a28484863.55c2500fd89fc

RGB sưu tầm và biên tập

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!