Free Fresh Fonts 2016 – Làm mới những thiết kế của bạn

2015 là một năm tuyệt vời của những font chữ. Dưới đây là danh sách Best Free Fresh Fonts 2016 cho các bạn sẽ được cập nhật vào mỗi tháng.

Mọi người yêu những font miễn phí, nhưng việc tìm kiếm những font có chất lượng giữa đại dương những font hiển thị không chuyên gần như là một thử thách bất khả thi. Hãy cùng RGB xem qua danh sách dưới đây. Danh sách này gồm một số những đại diện tiêu biểu cho các font mới tốt nhất và miễn phí mà chúng tôi tổng hợp được với rất nhiều phong cách khác nhau. Điều đặc biệt là bạn sẽ không tốn bất kì xu nào cho những font chuyên dụng. Đây là bộ sưu tập các font web, font bản thảo, font xăm, font graffiti, font viết tay và cả những font retro.

HK Grotesk

rgb-freefeshfronts-01

Qanelas Soft

rgb-freefeshfronts-02

Audrey

rgb-freefeshfronts-03

 Quest

rgb-freefeshfronts-04

Sk-Modernist

rgb-freefeshfronts-05

BlowBrush

rgb-freefeshfronts-06

Exodusrgb-freefeshfronts-07

Simple

rgb-freefeshfronts-08

Plum

rgb-freefeshfronts-09

Elixia

rgb-freefeshfronts-10

Pines (bold italic)

rgb-freefeshfronts-11Playlist

rgb-freefeshfronts-12

Ethos (Regular)

rgb-freefeshfronts-13

 Sail

rgb-freefeshfronts-14

Ginebra

rgb-freefeshfronts-15

 Fibon Sans

rgb-freefeshfronts-16

 Arabella

rgb-freefeshfronts-17

 Coves

rgb-freefeshfronts-18

 Monique Contemporary Round 20

rgb-freefeshfronts-19

 Cenotaph Titling

rgb-freefeshfronts-20

 Arciform

rgb-freefeshfronts-21

 Antre

rgb-freefeshfronts-22

 Portico

rgb-freefeshfronts-23 Elianto

rgb-freefeshfronts-24

 HoneyLlama

rgb-freefeshfronts-25

  Saldina

rgb-freefeshfronts-26

 Francisco

rgb-freefeshfronts-27 Navy Queen 2016

rgb-freefeshfronts-28 DISSIMO (Medium Weight)

rgb-freefeshfronts-29

 Kust

rgb-freefeshfronts-30Tháng 1/2016

Bira

rgb-freefeshfronts-31Bitter

rgb-freefeshfronts-32Cinzel

rgb-freefeshfronts-33Daiichi

rgb-freefeshfronts-34Equal Sans

rgb-freefeshfronts-35Exo

rgb-freefeshfronts-36

 Razor

rgb-freefeshfronts-37Abraham Lincoln

rgb-freefeshfronts-38Brother

rgb-freefeshfronts-39Dude

rgb-freefeshfronts-40

Edmondsans

rgb-freefeshfronts-41Geared

rgb-freefeshfronts-42

Mission Script

rgb-freefeshfronts-43

 Venera

rgb-freefeshfronts-43

 Lora

rgb-freefeshfronts-44

Stalemate

rgb-freefeshfronts-45Ubuntu

 rgb-freefeshfronts-46Alegreya

rgb-freefeshfronts-47Arvo

rgb-freefeshfronts-48Fira Sans

rgb-freefeshfronts-49Lato

rgb-freefeshfronts-50League Gothic

rgb-freefeshfronts-51Lobster Two

rgb-freefeshfronts-52

Aileron

rgb-freefeshfronts-53

Tháng12/2015

Butler – Typeface

rgb-freefeshfronts-54Argon

rgb-freefeshfronts-55AKID

rgb-freefeshfronts-56The Goldsmith

rgb-freefeshfronts-57

Baston

rgb-freefeshfronts-58

TCCSans

rgb-freefeshfronts-60

Break

rgb-freefeshfronts-59

 

Top Speed

rgb-freefeshfronts-61

Wask New

rgb-freefeshfronts-62

 

Aquatico

rgb-freefeshfronts-63

 

Athens

rgb-freefeshfronts-64

 

REEF

rgb-freefeshfronts-65

 

Theka

rgb-freefeshfronts-66

 

Saigonese

rgb-freefeshfronts-67

 

Elcsa

rgb-freefeshfronts-68

Fabfelt Script

rgb-freefeshfronts-69

 

Stackyard

rgb-freefeshfronts-70

 

Bro 4D

rgb-freefeshfronts-71

 

 

Dirty News

rgb-freefeshfronts-72

 

Gorilla BCN

rgb-freefeshfronts-73

 

Neo Protein

rgb-freefeshfronts-74

 

Rockfire

rgb-freefeshfronts-75

 

Nguồn: imcreator.com | Việt hóa: Lauren.b | Ban biên tập RGB