Cảm hứng Typography: Ấn tượng đầu tháng 4

Tháng Tư đến rồi, RGB mang đến cho các bạn một số tác phẩm typography đẹp trong tuần để lấy thêm cảm hứng cho một tuần làm việc hăng say và một tháng làm việc dài hơi sắp tới nha!

 

 1. Never Forget What You Are của Jan Renor Curioso

RGB.VN_Jan_Renor Curioso_05

 

RGB.VN_Jan_Renor Curioso_01

RGB.VN_Jan_Renor Curioso_02

RGB.VN_Jan_Renor Curioso_03 RGB.VN_Jan_Renor Curioso_04

 

RGB.VN_Jan_Renor Curioso_06

 

 

2. Everybody Loves Somebody with Cookies của Joanna Pietrylowski

RGB.VN_Everybody_Loves_Somebody

 

RGB.VN_Everybody_Loves_Somebody .jpg_03

 

RGB.VN_Everybody_Loves_Somebody .jp-04g

 

RGB.VN_Everybody_Loves_Somebody .jpg-02

 

3. Chicken Parts Illustration cho tạp chí Food & Wine của Matthew Allen

 

RGB.VN_Matthew Allen

RGB.VN_Matthew Allen_02

 

RGB.VN_Matthew Allen_03

 

4. Encantos de Cordel của  Artur Mello Lattaro / Juliana Zarattini Cipoli / Melt Design

 

RGB.VN_Melt Design - Copy

RGB.VN_Melt Design_01

RGB.VN_Melt Design_02

 

RGB.VN_Melt Design_03

RGB.VN_Melt Design_04

RGB.VN_Melt Design_05

 

5. Hand Type Vol. 22 của Raul Alejandro

 

RGB.VN_Raul Alejandro_01

RGB.VN_Raul Alejandro_02

RGB.VN_Raul Alejandro_03

RGB.VN_Raul Alejandro_04

RGB.VN_Raul Alejandro_05

RGB.VN_Raul Alejandro_06

RGB.VN_Raul Alejandro_07

 

6. COMPOSITION TYPOGRAPHIQUE ARABESQUES của  Malvina Dolset

RGB.VN_Malvina Dolset

RGB.VN_Malvina Dolset_01

 

 

7. Hand Lettering của  Tobias Hall

RGB.VN_Tobias-Hall_01

RGB.VN_Tobias-Hall_02

RGB.VN_Tobias-Hall_03

RGB.VN_Tobias-Hall_04

RGB.VN_Tobias-Hall_05

RGB.VN_Tobias-Hall_06

RGB.VN_Tobias-Hall_07

RGB biên tập.