14 Font hoàn toàn mới để sử dụng cho các thiết kế của bạn

Hôm nay chúng tôi mang đến bạn 14 font hoàn toàn và đặc biệt là tất cả chúng đều “miễn phí”, cùng thử nào!

Click vào Font Source để có thể download chúng nhé!

Artifica

fresh fonts

Font Source

 

 

RBNo2

fresh fonts

Font Source

 

 

Code Pro

fresh fonts

Font Source

 

 

When The Sun Goes Down

fresh fonts

Font Source

 

 

Mura Knockout

fresh fonts

Font Source

 

Reswysokr

fresh fonts

Font Source

 

Solgas

fresh fonts

Font Source

 

Corel Draw Font

fresh fonts

Font Source

 

————-

Cowboy Hippie

fresh fonts

Font Source

 

Sweet Square

fresh fonts

Font Source

 

Logisoso

fresh fonts

Font Source

 

Alcefun

fresh fonts

Font Source

 

WESTON

fresh fonts

Font Source

 

Lifestyle M54

fresh fonts

Font Source

 

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!