Bộ Boardgame thuần Việt dựa theo truyện cổ tích nổi tiếng Sơn Tinh Thủy Tinh.

Bộ Boardgame thuần Việt dựa theo truyện cổ tích nổi tiếng Sơn Tinh Thủy Tinh là một trò chơi với lối chơi đơn giản. Nhưng để tạo thành một sản phẩm là cả một quá trình sáng tạo của đội ngũ thiêt kế.

Dưới đây là nhũng hình ảnh sketch, hình ảnh vẽ minh họa có trong quyển truyện đi kèm, bao bì, bản đồ, thể bài, nhân vật,.. Cùng xem nhé !

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-1

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-2

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-3

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-4

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-5

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-6

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-7

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-8

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-9

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-10

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-11

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-12

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-13

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-14

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-15

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-16

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-17

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-18

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-19

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-20

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-21

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-22

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-23

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-24

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-25

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-26

rgb_creative_Van-tich-son-tinh-thuy-tinh-27

Client: Vietnamation
Scope of work: 2016 August – 2016 October
Agency: The Lab Saigon
Project Manager: Lan Mai
Art Director: Anh Duy
Graphic Designers: Uy Le, Tam Pham, Giang Ong, Uyen Dong
Storyboard artist: Nguyen Dan
Illustrator: Estince

Xem thêm tại: www.vantich.com