Cảm hứng 3D Typography

3D đang là xu hướng thiết kế của nhiều nhà thiết kế trên thới giới. Và trong nghệ thuật typography cũng đang được áp dụng. Hôm nay RGB sẽ chia sẻ cho các bạn một số tác phẩm 3D Typography. Nào, chúng ta hãy cùng thưởng thức nhé.


RGB.vn_Tipografia_en_Photoshop_I_by_luuqas.jpg

RGB.vn_under_the_sea_by_homeaffairs.jpg

RGB.vn_Surealizam_broken_by_tariqdesign.jpg

RGB.vn_ur_typo_sux_by_bes31.jpg

RGB.vn_RED_by_SneakyTomato.jpg

RGB.vn_Spirit_by_Excosoldier.jpg

RGB.vn_SIGNAL_DECEMBER_by_Demen1.jpg

RGB.vn_stranded_by_bes31.jpg

RGB.vn_SIGNAL_POSTER_by_Demen1.jpg

RGB.vn_Love_by_dreaming_star.jpg

RGB.vn_Panna_by_Excosoldier.jpg

RGB.vn_Merry_Christmas_by_dreaming_star.jpg

RGB.vn_PINK_PARTY_POSTER_REMIX_by_Demen1.jpg

RGB.vn_Online_Interactive_Marketing_by_cre.jpg

RGB.vn_FIRE_STARTER_by_haniadnan.jpg

RGB.vn_Envy_3D_Text_Wallpaper_by_thekellz.jpg

RGB.vn_Hello_Autumn_by_Fumou.jpg

RGB.vn_final_pic1.jpg

RGB.vn_Kaleb_by_SilentMYSTIQUE.jpg

RGB.vn_Anno_09_Poster_by_Destin8x.jpg

RGB.vn_DO_THE_DANCE_by_Fel1x.jpg

RGB.vn_Balance_by_skam4.jpg

RGB.vn_706341206896899.jpg

RGB.vn_Boom_by_Bobbwhy.jpg

RGB.vn_8267bddf87ae0e6a8936515098478ba6.jpg

RGB.vn_562631257541636.jpg

RGB.vn_2340770803_a0481cdb93_z.jpg

RGB.vn_1920x1200.jpg

RGB.vn_2387248159_46298f11e0_z.jpg

RGB.vn

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!