Cảm hứng hình ảnh: tác phẩm Tiny Figures của Slinkachu

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu cho các bạn nhưng tác phẩm Tiny Figures của nghệ sĩ Slinkachu, là một trong những nghệ sĩ lớn của London.